Błąd

tytuł jakiś

Działania podjęte w roku:

Poziom agregacji:gminypowiatypodregionywojewództwo

Wartości:Poniesione kosztyRedukcja emisjiWymienione kotłyPrzeprowadzone kontroleNasadzenia zieleniCzyszczenie ulic na mokroAkcje edukacyjne